زمان وارد شدن به اعتکاف در دهه آخر رمضان

می خواهم بدانم وقت آغاز اعتکاف در دهه آخر رمضان از چه ساعتی شروع می شود؟

 

الحمدلله،

علمای مذاهب درباره وقت آغاز اعتکاف در دهه آخر رمضان اختلاف رأی دارند:

رأی اول: قبل از غروب خورشید شب بیست و یکم شروع می شود، یعنی کسی که نیت اعتکاف دهه آخر رمضان را دارد باید قبل از آنکه خورشید در روز بیستم رمضان غروب کند به محل اعتکافش در مسجد داخل شود، و این قول جمهور علما و از جمله ائمه اربعه است. دلیل آنها روایت بخاری از عایشه رضی الله عنها است که گفت: «کان النبی صلی الله علیه وسلم یعتکف فی العشر الأواخر من رمضان» یعنی: «پیامبر صلی الله علیه وسلم در دهه آخر رمضان اعتکاف می کرد» و گفتند: دهه آخر با غروب خورشید شب بیست و یکم رمضان (روز بیست رمضان) شروع می گردد.

رأی دوم: بعد از نماز صبح روز بیست و یک رمضان شروع می شود، یعنی کسی که نیت اعتکاف دهه آخر رمضان را دارد باید بعد از نماز صبح روز بیست و یک رمضان به محل اعتکافش در مسجد داخل شود، و این قول اوزاعی و لیث و ثوری است. دلیل آنها روایت مسلم از عایشه رضی الله عنها است که گفت: « کان رسول الله صلی الله علیه وسلم إذا أراد أن یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفه». یعنی: «رسول خدا صلی الله علیه وسلم هرگاه که می خواست اعتکاف کند ابتدا نماز صبح می خواند سپس داخل محل اعتکافش می شد».

اما جمهور، حدیث مسلم از عایشه رضی الله عنها را بر این حمل کردند که ایشان بعد از نماز صبح داخل محل اعتکاف خود در مسجد می‌شد که برایش آماده‌ کرده بودند و با خویشتن خلوت می نمود نه اینکه وقت آغاز اعتکافش باشد، بلکه وقت دخول او در مسجد برای اعتکاف اول شب بود نه بعد از نماز صبح‌.

 

والله اعلم

وصلی الله وسلم علی محمد وعلی آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

ترک تیراندازی پس از یادگیری آن

در روایتی ز مسلم، ترک تیراندازی پس از یادگیری آن مورد نکوهش شدید واقع‌شده و …