ریشه‌ یابی انحراف

انحراف واقعی از زمان صفویه آغاز شد و از زمانی که:

روایات مجعول تاریخی، اخبار ارجاف و اسرائیلیات، بدون هیچگونه کار علمی و تحقیقی توسط به ظاهر علامه‌ها وارد کوچه و بازار و منبر و تکیه شد و آرام آرام اینگونه دروغها در عمق جان و فرهنگ مردم ریشه کرد. از وقایع تاریخی برداشتهای غلط مطابق با زمان حال صورت گرفت. صحبت فقط از نبرد و تفرقه بود و سایر نکاتی که می‌توانست باعث اتحاد شود به بوته فراموشی سپرده شد.

از زمانی که اولین دسته بندیهای سیاسی تحت عنوان دین عثمان و دین علی شکل گرفت. بر اثر تلقینات دشمنان حضرت علی در راستای ایجاد تفرقه در عراق.

از زمانی که روایات و احادیث اسلامی مطابق فرهنگ مرز و بوم ایرانی تجزیه و تحلیل شد.

از زمانی که دین توسط دولت‌ها و حکومت‌ها وسیله‌ای شد برای انحراف توده از بدبختی‌های موجود به مسائل قرنها قبل. یا جهت بسیج عمومی برای نبرد با دول سنی (مثلا عثمانی در زمان شاه عباس).

از زمانی که دین دکان عده‌ای شد و وسیله‌ای شد برای ارتزاق مداحان و شهرت برخی علماء که فقط جهت خوشایند پادشاهان تریاکی [۱]صفویه کتاب می‌نوشتند.

از زمانی که طریقه جدل به جای مباحثه و تعصب به جای منطق در گفتگوها و کتاب‌ها جا باز کرد.

از زمانی که علماء و نویسندگان موظف شدند مقصرانی در تاریخ برای بدبختی و ضعف و اهمال خودشان و پادشاهانشان، پیدا کنند.

از زمانی که جاسوس انگلیسی مستر همفر وارد ایران و ترکیه و عراق شد و گزارش کاملی از وضعیت موجود برای دولت متبوع خود فرستاد و آنها هم به او دستور دادند سعی کن: داستان حمله حضرت عمر به سمت خانه علی را با آب و تاب فراوان و… بین شیعه رواج دهی و…[۲] (جهت جلوگیری از اتحاد بین دول و ملل مسلمان).

[۱]– مانند شاه سلطان حسین که ایران را دو دستی تقدیم محمود افغان کرد فقط برای اینکه نمی‌خواست از پای منقل بلند شود.

[۲]– خاطرات مستر همفر جاسوس انگلیسی در ممالک اسلامی – ترجمه دکتر محسن مویدی – ص ۷۲ و ۷۷ و ۷۸ بند ۵ دستورالعمل – (انتشارات امیر کبیر – تهران – ۱۳۶۲).

مقاله پیشنهادی

زهد رسول الله صلی الله علیه وسلم

عَنْ أبِی هُرَیْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم: «اللَّهُمَّ ارْزُقْ آلَ مُحَمَّدٍ …