راه های دست یابی به علم

مام شافعی می گوید:
اخـی لـن تـنـال العلم الا بسته  سـانبئک عن تفصیلها ببیان
ذکاء و حرص و اجتهاد و بلغه  و صحبه استاذ و طول زمان  
«برادرم، به علم دست نخواهی یافت مگر با رعایت شش مورد که تو را از آنها خبر میدهم. زیرکی و حرص و تلاش و شایستگی و همراهی استاد و زمان طولانی».
دیوان الشافعی، ص۱۱۶٫

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …