راه های دست یابی به علم

مام شافعی می گوید:
اخـی لـن تـنـال العلم الا بسته  سـانبئک عن تفصیلها ببیان
ذکاء و حرص و اجتهاد و بلغه  و صحبه استاذ و طول زمان  
«برادرم، به علم دست نخواهی یافت مگر با رعایت شش مورد که تو را از آنها خبر میدهم. زیرکی و حرص و تلاش و شایستگی و همراهی استاد و زمان طولانی».
دیوان الشافعی، ص۱۱۶٫

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …