راه حل دوری از نفاق

علامه ابن قیم رحمه الله می فرماید: فإن المنافقین قلیلو الذکر لله عز وجل، قال الله عز وجل فی المنافقین: «ولا یذکرون الله إلا قلیلاً» وقال کعب: من أکثر ذکر الله عز وجل برئ من النفاق

الله متعال در توصیف منافقین می فرمایند: الله را یاد نمی کنند مگر به مقدار اندک و کعب ابن مالک رحمه الله تعالی فرمود: و هر کس الله متعال را به کثرت یاد نماید، از نفاق دور خواهد بود.

[الوابل الصیب من الکلم الطیب۱/۸۰]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …