دلیل تعدد زوجات پیامبر (صلی الله علیه وسلم) چیست؟

پیامبر (صلی الله علیه وسلم) در سن بیست و پنج سالگی با حضرت خدیجه ازدواج کرد در حالیکه سن خدیجه نزدیک به چهل سال و قبلاً دو مرتبه دیگر نیز ازدواج کرده بود با این وصف، حدود بیست و هشت سال تا زمانیکه وفات یافت تنها همسر پیامبر باقی ماند و همچنان در طول زندگیش به یاد و خاطره او وفادار ماند به اندازه‌ ای که باعث حسادت برخی از همسرانش میشد.
زندگی پیامبر و سیرت و اخلاق معروف او در طول زندگیش،این شبهه را که پیامبر (صلی الله علیه وسلم) مرد شهوترانی بوده است، با قاطعیت رد میکند. چگونه ممکن است مردی که پا به سن پنجاه سالگی میگذارد، ناگاه به برده لذت جنسی تبدیل شود حال آنکه در سن جوانی،     موقعیت‌های بسیاری را برای لذت و خوشی – اگر میخواست – همچون جوانان همسن و سالش در اختیار داشت. تمام همسران پیامبر جز عائشه بیوه زن بوده‌اند. و ازدواجش با آنان همگی به هدف شریف انسانی و یا تشریعی بوده است و اصلاً به منظور شهوت و مسائل جنسی نبوده  ) الاسلام فی مرآه الفکر الغربی ص ۳۱۰/۴۲٫٫(
بعد از اینکه پنجاه سال بیشتر از عمرش را پشت سر گذاشت، با سوده دختر زعمر، یکی از بیوه‌های اصحابش ازدواج کرد بدون اینکه از جمال، ثروت و منزلت او با خبر باشد بلکه این وصلت تنها به منظور رعایت و سرپرستی خانواده‌ای صورت گرفت که در راه دعوت اسلامی، آزار و آوارگی زیادی را تحمل کرده بود و با عائشه و حفصه ازدواج کرد تا تأکیدی باشد بر رابطه نیرومندی که بین او و دو یارش؛ ابوبکر وعمر، وجود داشت.
اما ام سلمه، شوهرش بر اثر زخمی که در جنگ احد برداشت به شهادت رسید. او زن سالخورده بود. وقتی پیامبر خواست با او ازدواج کند به خاطر پیریاش از پیامبر معذرت خواهی کرد اما پیامبر به او دلخوشی داد و با هدف انسانی با او ازدواج نمود.
و اما حضرت رمله، دختر ابوسفیان با شوهرش به حبشه هجرت کرده بود شوهرش نصرانی شده و او را بدون سرپرست رها نموده بود. پیامبر نزد نجاشی فرستاد و رمله را طلبید تا او را از غریبی و سر در گمی نجات دهد و مجبور نشود پیش خانواده‌اش در مکه بازگردد بعد از آنکه آن را در راه دینش ترک کرده بود و به امید اینکه ازدواج با او سبب تمایل پدرش – که آن زمان صاحب نفوذ در مکه بود – به دین اسلام شود.
و اما خانم جویریه دختر حارث از اسیران جنگ بنی‌المصطلق بود و پدرش رییس قومش بود پیامبر با ازدواج با او وی را گرامی داشت و او را آزاد نمود و از سایر مسلمین نیز خواست که اسیرانشان را آزاد کنند.
و اما خانم صفیه یهودی دختر رییس طایفه بنی قریظه، پیامبر با او ازدواج کرد، بعد از آنکه به او آزادی انتخاب داد که بین برگشتن به خانواده‌اش یا ازدواج با پیامبر یکی را بر گزیند. پس ماندن پیش پیامبر را بر برگشتن به خانواده‌اش، ترجیح داد. )حقائق الإسلام و أباطیل خصوصه، استاد عبالی العقاد. ص ۱۲۹
و اما ازدواج پیامبر (صلی الله علیه وسلم) با حضرت زینب دختر حجش – که دختر عمه‌اش بود – به سبب تشریعی (قانونگذاری) صورت گرفت. زینب همسر زید بن حارثه بود که پیامبر او را به فرزندی خود قبول کرده بود و سپس از زید طلاق گرفت. عادت عرب بر این بود که ازدواج با همسر پسر خوانده بعد از جدائی از پسر برای پدری که او را به فرزندی قبول کرده حلال نبود. پیامبر با زینب ازدواج کرد تا این عادت را که هیچ توجیه منطقی نداشت، باطل اعلام نماید. همچنانکه قرآن به این مسأله اشاره می‌کند :
فلما قضی زیدٌ منها و طراً زوجّناکها لکی لایکونَ علی المؤمنین حرجٌ فی ازدواج أدعیائهم إذا قَضَوا منهن و طراً و کان امرُ الله مفعولاً. الأحزاب / ۳۷٫
زمانیکه زید نیاز خود را به پایان برد (طلاقش داد) ما او را به همسری تو در آوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خواندگان خود نباشد بدانگاه که نیاز خود را به آنان به پایان ببرند (طلاقشان دهند) فرمان خدا باید انجام شود.

مقاله پیشنهادی

این فرد در زمره‌ی جهنمیان است

مسلم، همچنین، از ابوهریره روایت کرده که گفت: پیامبر صلی الله علیه وسلم، در جنگ …