دلایل نبوّت

دلایل نبوّت

نبوّت از بزرگ­ترین ادّعاها به شمار می­رود و فقط دروغگوترین یا راستگوترین مردم ادّعای چنین امری می‌کند.

نبوّت با ادلّۀ فراوانی اثبات می­گردد که بزرگ­ترین و مهم­ترین آن‎ها، نشانه­هایی است که معجزه نامیده می‌شوند، و با اعمال بزرگ، اخلاق پسندیده و رفتار نیک ثابت می­گردد.

بنابراین کسی که ادّعای پیامبری نمود و الله متعال وی را به‌وسیلۀ معجزه­ها تأیید و تقویّت کرد و خودش مشهور به صداقت، امانت، اخلاق نیک و رفتار پسندیده بود، این فرد، پیامبری است که به او وحی می­شود و از جانب الله  تأیید می­گردد.

اگر بر خلاف این باشد، فردی دروغگو و حیله­گر است که ادّعای پیامبری نموده و قطعاً الله وی را رسوا خواهد کرد.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …