دشمنی با دوستان خداوند متعال

دشمنی با دوستان خداوند متعال

«إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْب».[۱]

«هرکس با ولی و دوست من (بنده‌ی مؤمن من) دشمنی کند قطعا من با او اعلام جنگ می‌کنم».

[۱]– صحیح بخاری (۶۵۰۲).

مقاله پیشنهادی

اوراد و اذکار صبحگاهی

اذکاری را برایت بازگو می‌نمایم؛ هر صبح آن را بخوان که سعادت را برایت فراهم …