دشمنی با دوستان خداوند متعال

دشمنی با دوستان خداوند متعال

«إِنَّ اللَّهَ قَالَ: مَنْ عَادَى لِی وَلِیًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْب».[۱]

«هرکس با ولی و دوست من (بنده‌ی مؤمن من) دشمنی کند قطعا من با او اعلام جنگ می‌کنم».

[۱]– صحیح بخاری (۶۵۰۲).

مقاله پیشنهادی

قول راجح در قبول خبر آحاد

گرچه قبول داریم که احناف و مالکیه این شرایط را فقط برای این گذاشته‌اند تا …