در پی علم باشیم نه اینکه با جهل خود را از تمجید الهی محروم سازیم!

قال الإمام ابن القیم رحمه الله: «کل ما کان فی القرآن من مدح للعبد فهو من ثمره العلم، وکل ‏ما کان فیه من ذم للعبد فهو من ثمره الجهل».

امام ابن قیم رحمه الله فرمودند: «هر جا در قرآن از عبدی مدح و تمجید شده است بخاطر ثمره ‏علم (او) بوده است، و هر جایی که در قرآن بنده ای مورد ذم و سرزنش قرار گرفته به دلیل ثمره ‏جهل (او) بوده است».‏

[  ‏«مفتاح السعاده» (۱/ ۱۰۸) ].

چرا انسانی به سمت غلو افراطیون میل می کند؟

چرا انسانی به سمت شل گیری تفریطیون میل می کند؟

جواب واضح است: در یک کلام: جهل شخص بر مبانی و اصول اعتقادی و عدم انضباط در پیاده نمودن منهج اهل سنت و جماعت.

افراط و غلو  و تفریط صورت می گیرد: زیرا علم بر اصول و منهج اهل سنت و جماعت عمیق کسب نشده است و صرفا با خواندن چند مقاله انسان خود را صاحب رأی و افتاء می بیند.

اهل سنت و جماعت ما را به انضباط ، علم، اصولی بودن تشویق می کند نه جهل و بی انضباطی و غلو و تفریط.

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …