در دین شیعه منکر حلال بودن صیغه کافر است

عالم شیعه آیت الله وحید بهبهانی می گوید:

وإمّا ضروریّ مذهب الشیعه ، وهو إجماعهم بحیث ، صار ضروریّا عندهم کحلّیه المتعه ، ومنکره کافر بالکفر المقابل للإیمان، وکلّ من الضروریّین لا یتعلّق به اجتهاد ولا تقلید ، بل الکلّ على حدّ سواء ، بل الکفّار أیضا إذا اطّلعوا على أقوالنا وأفعالنا یحکمون أنّ الأوّل فی شرع الإسلام ، والثانی فی الإیمان.

مصابیح الظلام المؤلف : محمّد باقر الوحید البهبهانی الجزء : ۱ صفحه : ۴۵٫
http://lib.eshia.ir/10438/0/45

ترجمه:و اما از ضروریات مذهب شیعه هست و این به اجماع به دست آمده که منجر می شود به ضروریت آن نزد ما مانند حلال بودن متعه و منکرش به کافر ترین کفر ها مقابله کرده است با ایمان. و تمام ضروریات شیعه نیازی به اجتهاد و تقلید ندارد بلکه بر آن حدود شرعی وجود دارد . ولی کفار بیش از حد به کار ها و جرف های ما نگریسته و اولین کسانی هستند که آن را محکوم کرده اند و دومین کسانی که در ایمان حکم می کنند.

همانطور که می بینید علمای شیعه منکرین متعه رو کافر می دانند در حالی که متعه نزد شیعه نه از اصول دین است ونه از فروع دین!

:rocket:حال نگویید اهل سنت تکفیری هستند بلکه شیعه منکر شهوترانی را کافر می داند!

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …