در دل شب نماز بخوانید

یکی از گذشتگان صالح میفرماید :

در دل شب نماز بخوانید هرچند که در حد دو رکعت باشد. زیرا نماز شب، موجب کفاره گناهان و از شریف ترین اعمال صالحان است.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

صلوا ولو رکعتین فی جوف اللیل
فإن الصلاه فی جوف اللیل تحط الأوزار
وهی من أشرف أعمال الصالحین .

مختصر قیام اللیل للمروزی [ص:۱۱۴]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …