در آمریکا یک نفر گوشت سرخ کرده­ی انسان را خورده است!

روزی از پیش گروهی گذر می‌کردم که با تعجّب حرف می‌زدند، وقتی علّت را جویا شدم به من گفتند: امشب اخبار اعلام کرده است که در آمریکا یک نفر گوشت سرخ کرده­ی انسان را خورده است! در قلبم گفتم این‌که تعجّب آور نیست چون این عادت خیلی وقت است که در انسان‌ها رشد کرده است مگر آیه­ی ۱۲ سوره­ی حجرات را نخوانده‌اید: ﴿لَا یَغۡتَب بَّعۡضُکُم بَعۡضًاۚ أَیُحِبُّ أَحَدُکُمۡ أَن یَأۡکُلَ لَحۡمَ أَخِیهِ مَیۡتٗا﴾ [الحجرات: ۱۲]. کسانی‌که غیبت می‌کنند گوشت مرده­ی برادر خود را می‌خورند و گوشت معنوی بدتر از گوشت مادّی است([۱]).

[۱]– عقل، علم و عمل / ج ۳ / ۳۰۴ / تألیف بابک محمودی.

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …