دروازه های بهشت در زیر سایه های شمشیرها است

وعَنْ أبی بَکْرِ بن أبی مُوسى الأشْعَرِی، قَال: سَمِعْتُ أبی وَهُوَ بحَضْرَهِ العَدُو، یقول: قالَ رسُولُ اللَّهِ : «إنَّ أبْوابَ الجَنَّهِ تَحْتَ ظِلالِ السُّیُوفِ» فَقامَ رَجُلٌ رَثُّ الهَیْئَهِ فَقَال: یَا أبَا مُوسَى أَأَنْت سمِعْتَ رسولَ اللَّهِ صلی الله علیه وسلم یقول هذا؟ قال: نَعم، فَرجَع إلى أصحَابِه، فَقَال: «أقرأ علَیْکُمُ السَّلامَ » ثُمَّ کَسَر جفْن سَیفِهِ فألْقاه، ثمَّ مَشَى بِسیْفِهِ إلى العدُوِّ فضَرب بِهِ حتَّى قُتل» [رواهُ مسلم].

ترجمه: از ابوبکر بن ابی موسی اشعری روایت شده که گفت:از پدرم در حالیکه در برابر دشمن قرار داشت، شنیدم که می گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود: دروازه های بهشت در زیر سایه¬های شمشیرها است. مردی ژولیده برخاست و گفت: ای ابو موسی آیا خودت آن را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدی؟
گفت: بلی. و او نزد رفقایش رفته و گفت: بر شما سلام می خوانم، و غلاف شمشیرش را شکسته و انداخت و بعد با شمشیرش طرف دشمن رفته و با آن شمشیر زد تا کشته شد.

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …