خوشبویی زن در بیرون از منزل

خوشبویی زن در بیرون از منزل

«کُلُّ عَیْنٍ زَانِیَهٌ، وَالمَرْأَهُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالمَجْلِسِ فَهِیَ کَذَا وَکَذَا یَعْنِی زَانِیَه».[۱]

«هر چشمی زنا می‌کند و زنی که خویش را خوشبو (عطر آگین) کند و از کنار گروهی (بیرون از خانه از قبیل بازار و…) می‌گذرد او هم، این چنین زناکار است».

[۱]– ترمذی (۲۷۸۶) آلبانی می‌گوید حسن است.

مقاله پیشنهادی

حدیث آحاد

هر حدیثی که متواتر نباشد، آحاد گویند.[۱] [۱]– چنان‌که در حدیثی شروط تواتر بوجود نیامده …