خلوت گزیدن با نامحرم

خلوت گزیدن با نامحرم

«لَا یَخْلُوَنَّ أَحَدُکُمْ بِامْرَأَهٍ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ ثَالِثُهُمَا».[۱]

«هیچ یک از شما با زن (بیگانه) خلوت نکند (زیرا که) شیطان سومین آن‌هاست».

(مبادا کسی از شما با زن بیگانه‌ای خلوت کند زیرا که شیطان سومین آن‌هاست).[۱]– مسند احمد (۱/۹۸) احمد شاکر می‌گوید اسناد آن صحیح است.

مقاله پیشنهادی

اوراد و اذکار صبحگاهی

اذکاری را برایت بازگو می‌نمایم؛ هر صبح آن را بخوان که سعادت را برایت فراهم …