خداوند سبحان بر علیه مشرکان با اقرارشان به توحید ربوبیت، برای بطلان مذهبشان استدلال می‌کند

محمد بن عبد الوهاب می‌گوید: «و خداوند سبحان بر علیه آن‌ها با اقرارشان به توحید ربوبیت، برای بطلان مذهبشان استدلال می‌کند. برای اینکه اگر خداوند، مدبّرِ یکتا باشد و همه‌ی مخلوقات به غیر او، صاحب مثقال ذره‌ای هم نباشند، پس چگونه او را و همراه او غیر او را به فریاد می‌خوانند؟ در حالی که به آن (توحبید ربوبیت) اقرار می‌کنند؟».[۱]

[۱]– کتاب الرسائل الشخصیه من تاریخ نجد ص۴۳۲

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …