خداوند حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد

«لَا یزَالُ اللهُ فِی حَاجَهِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ».[۱]

«خداوند همواره حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد مادامی که بنده نیاز برادرش را بر آورده سازد».

[۱]– طبرانی، ۴۶۶۷٫

آلبانی در صحیح الترغیب (۲۶۱۹) می‌گوید صحیح لغیره است.

مقاله پیشنهادی

اقدام‌هایی که علمای محدث بر علیه جاعلان و دروغ پردازان برای حفظ سنت نبوی انجام دادند:

آری، همانطور که خداوند متعال وعده‌‌ی حفظ دین و قرآن را داده بود، پس برای …