خداوند حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد

«لَا یزَالُ اللهُ فِی حَاجَهِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ».[۱]

«خداوند همواره حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد مادامی که بنده نیاز برادرش را بر آورده سازد».

[۱]– طبرانی، ۴۶۶۷٫

آلبانی در صحیح الترغیب (۲۶۱۹) می‌گوید صحیح لغیره است.

مقاله پیشنهادی

هدف از کار کردن و رزق حلال به دست آوردن

فرد مسلمان هرکاری که می‌‌‌‌کند، هدفش این باشد که به فرمان و حکم الهی عمل …