خداوند حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد

«لَا یزَالُ اللهُ فِی حَاجَهِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ».[۱]

«خداوند همواره حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد مادامی که بنده نیاز برادرش را بر آورده سازد».

[۱]– طبرانی، ۴۶۶۷٫

آلبانی در صحیح الترغیب (۲۶۱۹) می‌گوید صحیح لغیره است.

مقاله پیشنهادی

فواید حج

فواید حج حج دارای اسراری نو و زیبا، حکمت­هایی متنوّع، برکاتی متعدّد و فوایدی مشهود …