خداوند حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد

«لَا یزَالُ اللهُ فِی حَاجَهِ الْعَبْدِ مَا کَانَ الْعَبْدُ فِی حَاجَهِ أَخِیهِ».[۱]

«خداوند همواره حاجت و نیاز بنده را بر آورده می‌سازد مادامی که بنده نیاز برادرش را بر آورده سازد».

[۱]– طبرانی، ۴۶۶۷٫

آلبانی در صحیح الترغیب (۲۶۱۹) می‌گوید صحیح لغیره است.

مقاله پیشنهادی

دلالت سنّت بر احکام

در مباحث قبلی ذکر شد که سنت، از جهت ورود آن، گاهی قطعی است، مانند …