حکم طایفۀ ممتنعه

حکم طایفۀ ممتنعه

حکم آن ردّه و خروج از اسلام است، و دلیلِ اجماع صحابه y مستند به دلیل می‌باشد، پس به تحقیق که مانعین زکات را مرتدین نامیدند، شیخ الاسلام ابن تیمیه : می‌گوید: «و کفر آنان و وارد کردن آنان در ردّه، پس به تحقیق که با اتفاق صحابه ثابت شده و به نصوص کتاب و سنّت مستند می‌باشد». انتها.

و باز می‌گوید: «و برای کسی که از حق پیروی می‌کند، از بزرگترین چیزهایی که اشکال در مسأله‌ی تکفیر و قتال را حل می‌کند، اجماع صحابه بر کشتن مانعین زکات و وارد ساختنشان در اهل ردّه می‌باشد». انتها

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …