حکمت‌های هفت‌گانه

از حضرت ابوهریره روایت است که آن حضرت فرمود: هفت کس در روز قیامت زیر عرش خداوند متعال هستند: ۱- امام عادل ۲- جوان عابد ۳- خایف گریه‌کننده ۴- مردی که قلبش با مسجد پیوند خورده است. ۵- کسی‌که صدقه­ی پنهانی داده است. ۶- مردی که زنی زیبا او را به زنا دعوت دهد و او بگوید من از خداوند می‌ترسم. ۷- دو نفری که همدیگر را به خاطر خداوند دوست داشته باشند. حتیّ اگر یکی در مغرب و دیگری در مشرق باشد([۱]).

[۱]– صحیح ترمذی رواۀ ابوهریره

مقاله پیشنهادی

اسباب تقویت صبر انسان بر مصیبت‌‌ها

رعایت امور ذیل در صبر بر مصیبتِ‌ از دست دادن فرزندان، خانواده، خویشاوندان و دیگر …