حرام بودن مشروبات الکلی =عقوبت خوردن مسکرات

حرام بودن مشروبات الکلی =عقوبت خوردن مسکرات

کلُّ مُسکِرٍ خَمرٌ . وَکُلُّ خَمرٍ حرامٌ

هر نشه‌آور شراب، وهر نوع شراب حرام است»

المصدر : صحیح مسلم الصفحه أو الرقم: ۲۰۰۳/ المصدر : صحیح ابن حبان الصفحه أو الرقم: ۵۳۵۴/ المصدر : صحیح ابن ماجه الصفحه أو الرقم: ۲۷۵۱

وهمچنین در فرموده دیگه میفرماید

کلُّ مُسکرٍ حرامٌ ما أسکر کثیرُه فقلیلُه حرام

المصدر : مسند أحمد الصفحه أو الرقم: ۱۰/۶۶/  المصدر : صحیح الترمذی الصفحه أو الرقم: ۱۸۶۵

هرمست کننده ای حرام است
و هرآنچه که مقدار زیادش، مست کند پس مقدار اندکش هم حرام است

کلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ إِنَّ عَلَى اللَّهِ عَهْدًا لِمَنْ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَهِ الْخَبَالِ» . قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِینَهُ الْخَبَالِ؟ قَالَ : «عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَهُ أَهْلِ النَّارِ

الراوی : جابر بن عبدالله المحدث مسلم المصدر : صحیح مسلم الرقم ۲۰۰۲ _ المصدر : صحیح النسائی الصفحه أو الرقم: ۵۷۲۵

هر نشانه اوری حرام است ، الله عزوجل وعد داده است هرکسی ماده ای هوش بر بخورد در روز قیامت { طینه الخبال } به خورش میدهند

گفتند ای رسول الله طینه الخبال چیست : فرمود عرق و چرک و جراحات اهل جهنم است

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …