توضیحی درباره ی چند تن از علما

لطفا برای من در باره این علما بگوید که این ها چطور علما هستند

بخاطری که بعضی برادران میگویند که بعضی این ها وهابی ها هستند

۱٫       الطحاوی

۲٫       ابن الجوزی

۳٫       ابن حجر العسقلانی

۴٫       علی القاری

۵٫       الزرقانی

۶٫       الشوکانی

۷٫       النووی

۸٫       ابن تیمیه

۹٫       ابن القیم

۱۰٫     ابن عابدین

۱۱٫     عبدالحی اللکنوی

۱۲٫     ولی‌الله الدهلوی

۱۳٫     محمد ناصرالدین آلبانی

والسلام

الحمدلله،

افرادی که در فوق آمده اند، جزو علمای معزز اسلام می باشند  همگی آنها رحمهم الله تعالی آثار ارزشمندی را برای ارشاد ما مسلمانان از خود بجای گذاشته اند. برخی از آنها جزو علمای شافعیه و مالکیه و یا حنفیه و یا حنابله هستند.نکته مهم اینکه همگی آن علما بجز دو مورد آخری یعنی دهلوی و البانی، قبل از شیخ محمد بن عبدالوهاب بوده اند .پس متهم نمودن آنها به وهابیت جز به منظور اهداف شیطانی چیزی دیگری نیست زیرا اگر آثار محمد ابن عبدالوهاب با آثار آن علما همراستا باشد این نظریه ی دشمنان محمد عبدالوهاب رد می شود که اظهار می دارند وی دین جدیدی آورده است و قبل از او کسی چنین ادعاهایی نکرده است (منظور در نفی شرک قبور است)

اگر مطالعه بیشتر در مورد آنها نیاز شماست می توانید به کتاب (سیر اعلام النبلاء) رجوع فرمایید.

وصلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اتباعه الی یوم الدین

مقاله پیشنهادی

امام غزالی و حب‌ جاه

در احیاء العلوم عنوانی به نام «بیان سبب کون الجاه محبوباً بالطبع حتی لا یخلو …