تنها قسمت باطل آن را رد می‌کنیم

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی:
الله متعال به ما امر نموده تا درباره‌ی وی جز حق نگوییم، و جز بر اساس علم درباره‌ی او سخنی به زبان نیاوریم، و ما را به عدل و داد دستور داده است. بنابراین اگر یک یهودی یا نصرانی- چه رسد به رافضی – سخنی بگوید که بخشی از آن حق است، برای ما جایز نیست که آن را به کلی رد کنیم، بلکه تنها قسمت باطل آن را رد می‌کنیم نه حقِ آن را».
[منهاج السنه : ۲/ ۳۴۲]

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …