تلاوت قرآن، در علاج مریضی های روحی مفید است

امام ابن الجَوْزِی رَحِمَهُ الله گوید:
تلاوت قرآن، در علاج مریضی های روحی مفید است چنانکه عسل در علاج بیماری های جسمی عمل میکند!

〰〰〰〰〰〰〰

«تلاوه القرآن تعمل فی أمراض الفؤاد ما یعمله العسل فی علل الأجساد».

التبصـره” صـ (٧٩)

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …