تعریف شرک

شرک در لغت به معنی : گرفتن شریک است یا به عبارتی دیگر یکی را شریک دیگری ساختن … مثلا گفته می شود : أشرک بینهما إذا جعلهما اثنین – آن دو نفر را شریک هم ساخت یعنی زمانی که آن ها را دو نفر کرد –

و در شرع یعنی : قرار دادن شریک و مثیل همراه اللّٰه در ربوبیت ، الوهیت و یا اسماء وصفات ایشان سبحانه وتعالی.

* : [ نگا : موقع الإسلام سؤال وجواب ، فتوا : ۳۴۸۱۷ ]

مقاله پیشنهادی

انجیل پس از عیسی

انجیل پس از عیسی کتاب مقدّس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب­های ملحق به …