تصویر گری

تصویر گری

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا یَوْمَ الْقِیَامَهِ الْمُصَوِّرُونَ».[۱]

«در روز قیامت عذاب تصویرگران از همه مردمان شدیدتر است».

«لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِکَهُ بَیْتًا فِیهِ کَلْبٌ وَلَا صُورَهُ».[۲]

«فرشتگان در خانه‌ای که سگ و تصویر وجود دارند وارد نمی‌شوند».[۱]– صحیح مسلم (۲۱۰۹).

[۲]– صحیح بخاری (۴۰۰۲).

مقاله پیشنهادی

انجیل پس از عیسی

انجیل پس از عیسی کتاب مقدّس موجود در نزد مسیحیان، شامل تورات، کتاب­های ملحق به …