ترساندن مسلمان

ترساندن مسلمان

«لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یُرَوِّعَ مُسْلِمًا».[۱]

«برای انسان مسلمان جایز (حلال) نیست که (برادر) مسلمانش را بترساند».

«مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِیهِ بِحَدِیدَهٍ، فَإِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَلْعَنُهُ، حَتَّى یَدَعَها».[۲]

«کسی که با آهنی (شمشیر، نیزه…) به سوی برادرش اشاره کند (او را بترساند) تا زمانی که از اینکار دست بر می‌دارد فرشتگان او را لعنت می‌کنند».

[۱]– ابو داود (۵۰۰۴) آلبانی می‌گوید صحیح است.

[۲]– صحیح مسلم (۲۶۱۶).

مقاله پیشنهادی

حدیث حسن لذاته:

حدیثی را که راوی عادل ولی با قوت ضبط خفیف، و با سندی متصل و …