تحذیر پیامبر از غلات

عن أَبِی هریره رضی اللَّه عنه النبی صَلّى اللهُ عَلَیْهِ وسَلَّم قال: إِنَّ الدِّینَ یُسْر، ولنْ یشادَّ الدِّینُ إلاَّ غَلَبه فسدِّدُوا وقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، واسْتعِینُوا بِالْغدْوهِ والرَّوْحهِ وشَیْءٍ مِن الدُّلْجهِ »

وفی روایه له « سدِّدُوا وقَارِبُوا واغْدوا ورُوحُوا، وشَیْء مِنَ الدُّلْجهِ ، الْقَصْد الْقصْد تَبْلُغُوا » .

از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که فرمود: در دین آسانی است و کسیکه با دین بمقابله برخیزد و سختگیری کند، ناکام و مغلوب میگردد. پس حق را طلب نموده وخود را بآن نزدیک ساخته و شاد باشید، و با حرکت صبحگاهی و شامگاهی و آخر شب یاری جوئید. یعنی در اوقات نشاط به انجام اعمال صالحه بپردازید.

[ رواه البخاری]

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …