تا وقتی که به کسی نیازمند نباشی بزرگوار هستی

ایوب سختیانی رحمه الله می‌گوید:

«به کار و مغازه‌ات بچسب، زیرا تا وقتی که به کسی نیازمند نباشی بزرگوار هستی».
[حلیه الأولیاء ۱/ ۳۹۳]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …