“بی قرار ماه رحمان”

ماه نور ورحمت وغفران، کجا هستی بیا
ماه شوق ولذت ایمان، کجا هستی بیا
ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا
ای گذرگاه مسلمانان، کجا هستی بیا
ما هوای تازه می خواهیم و دلتنگ توییم
ای بهار تازه ی قرآن، کجا هستی بیا
ماه پر فیض و نیایش ها،هراسانیم بیا
ما همه بر سفره ات مهمان، کجا هستی بیا
از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم
ماه عفو و بخشش رحمان، کجا هستی بیا
ما همه مشتاق هر لحظه ز شب های توییم
ای فضیلت های بی پایان، کجا هستی بیا
در فراقت همچو مرغی، ناله ها سر داده ایم
ما چو شمعی در غمت سوزان، کجا هستی بیا
ای مه نیکان بیا و دست شیطان را ببند
پماه عتق از آتش نیران، کجا هستی بیا
مسلمین در خواب غفلت، ماه بیداری بیا
ای مه بیداری وجدان، کجا هستی بیا
ماه روزه، ماه تمرین عبودیت بیا
ماه صبر وترک هر عصیان، کجا هستی بیا
ای شب قدرت، شب تجدید پیمان است و عهد
ما پر از درد و تویی درمان، کجا هستی بیا
شوق افطار و سحرگاهت به سر داریم بیا
ماه شعبان است و ما حیران،کجا هستی بیا

مقاله پیشنهادی

قرآن کریم

قرآن کریم قرآن، آخرین، خاتم، طولانی­ترین و جامع­ترین کتاب­های آسمانی و حاکم بر آن‎هاست. در …