بیان احادیث و آیاتی در مورد اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه از حریم توحید دفاع نموده و همه راه‌هایی که به شرک می‎انجامد را مسدود کرد(۵)

شیخ الاسلام می‎گوید: «چنین شخصی بیم آن می‎رود که گاهی اشتباه کند و هرگاه حدیثش شواهدی داشته باشد معلوم است که محفوظ است و این حدیث شواهد متعددی دارد»[۱]. و حافظ ابن عبدالهادی می‎گوید: «حدیث حسن و اسنادش جید است و شواهد زیادی دارد که آن را به درجه صحت می‎رساند»[۲].

و حدیث دوم را ابویعلی، قاضی اسماعیل و حافظ ضیاء در المختاره روایت کرده‌اند.

ابو یعلی می‎گوید: ابوبکر بن أبی شیبه از زید بن حباب از جعفر بن ابراهیم از فرزند ذی الجناحین از علی بن عمر و او از پدرش از علی بن حسین روایت کرده است[۳].

و علی بن عمر، او علی بن عمر بن علی بن حسین است[۴].

شیخ الاسلام می‎گوید: به این حدیث نگاه کنید! آن را از اهل مدینه و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده‎اند که از لحاظ خویشاوندی و قرابت به او نزدیکترند و آنان از دیگران به آن نیازمندتر بودند از این رو آن را بهتر به خاطر سپرده‎اند[۵].

می‎گویم: هر دو حدیث شواهدی دارند، از آن جمله روایت ابن أبی شیبه از ابوخالد أحمر از ابن عجلان از سهیل از حسن بن حسن که می‎گوید پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: «قبر مرا عید قرار ندهید و خانه‎هایتان را به قبرستان تبدیل نکنید و هر جا هستید بر من درود بفرستید، درود شما به من می‎رسد»[۶].

و سعید بن منصور از عبدالعزیز بن محمد از سهیل بن ابی سهیل روایت می‎کند که گفت: حسن بن حسن علی بن ابی طالب مرا کنار قبر دید- او در حالی که در خانه‌ی فاطمه شام می‎خورد- مرا صدا زد و گفت: بیا شام بخور گفتم: نمی‎خورم. گفت: کنار قبر پیامبر چکار می‎کنی؟ گفتم: بر پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام کردم، گفت: وقتی وارد مسجد شدی سلام بفرست، سپس گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم می‎فرماید: «خانه‎ام[۷] را عید قرار ندهید و خانه‎هایتان را قبرستان نکنید و بر من درود بفرستید درود شما هر جا که باشید به من می‎رسد. لعنت خدا بر یهود باد آنان قبور پیامبرانشان را مسجد قرار دادند». شما با کسانی که در اندلس هستند، برابر هستید.

قاضی اسماعیل در کتاب «فضل الصلاه علی النبی صلی الله علیه و سلم» روایت کرده و این جمله را که (شما و کسانی که در اندلس هستند برابر هستید) ذکر نکرده است[۸].

سعید نیز می‌گوید: حبان بن علی از محمد بن عجلان از ابی سعید روایت می کند که گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلمفرمود: «خانه ام را عید قرار ندهید و خانه هایتان را قبرستان نکنید و بر من درود بفرستید درود شما به من می‌رسد»[۹].

 

[۱]– اقتضاء الصراط المستقیم ص۳۲۲-فقی

[۲]– الصارم المنکی فی الرد علی السبکی ص۴۱۴ قبلاً تخریج حدیث گذشت.

[۳]– مسند أبی یعلی ۴۶۹٫

[۴]– نگا: شرح حالش در تهذیب الکمال ۲۱/۷۸٫

[۵]– اقتضاء الصراط المستقیم ص۳۲۴-فقی.

[۶]– ابن أبی شیبه در المصنف ۲/۱۵۰-۳/۳۰ و عبدالرزاق در المصنف ۴۸۳۹ و ۶۷۲۶ سنن سعید بن منصور همچنین در الصارم المنکی ص ۱۴۶ و اسماعیل قاضی در فضل الصلاه علی النبی ش ۳۰ از دو طریق سهیل بن أبی سهیل از حسن بن حسن به صورت مرسل روایت شده است. و ابن أبی عاصم در کتاب الصلاه علی النبی ۲۷ و طبرانی در المعجم الکبیر ۲۷۲۹ و در الأوسط ۳۶۵ و دولابی در الذریه الطاهره ۱۱۹ و ابن عساکر در تاریخ دمشق ۱۳/۶۱-۶۲ از طریق حُمید بن أبی زینب از حسن بن حسن بن علی از پدرش. هیثمی در المجمع ۱۰/۱۶۲ گفته که حُمید بن أبی زینب در آن وجود دارد که او را نمی‌شناسم.

[۷] – در بعضی از نسخه‌های کتاب به جای خانه‌ام، نوشته شده قبرم.

[۸]– سنن سعید بن منصور و اسماعیل القاضی در فضل الصلاه علی النبی ش۳۰٫

[۹]-سنن سعید بن منصور  و مصنف عبدالرزاق ش۱۵۴۵۱ که به صورت مختصر آمده است.

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …