بهترین شما، بهترین شما در رفتار و برخورد با همسرانتان است

«أَکْمَلُ الْمُوْمِنِینَ إِیمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَخِیارُکُمْ خِیارُکُمْ لِنِسَائِهِمْ».[۱]

«کامل‌ترین مؤمنان از جهت ایمان، خوش اخلاق‌ترین آنان است و بهترین شما، بهترین شما در رفتار و برخورد با همسرانتان است».

[۱]– ترمذی، ۱۰۸۲ و ابن حبان، ۴۲۵۰٫ آلبانی می‌گوید حسن صحیح است.

مقاله پیشنهادی

دلایل وضع حدیث دروغ و نسبت دادن آن به پیامبر (۸)

د) اما گروه چهارم دسته‌‌ی بودند که هرچند به کذب و دروغ اعتماد نمی‌کردند ولی …