بعد از خود برای مردان هیچ فتنه‌ای خطرناک‌تر از زنان باقی نگذاشتم

«مَا تَزَکْتُ بَعْدِی فِتْنَهً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النَّسَاءِ».[۱]

«بعد از خود برای مردان هیچ فتنه‌ای خطرناک‌تر از زنان باقی نگذاشتم».

[۱]– بخاری، ۴۷۰۶ و مسلم، ۴۹۲۴٫

مقاله پیشنهادی

تعریف خبر

به معنی حدیث است، بنابراین، خبر نیز با همان تعریف حدیث شناخته می‌شود. و گفته …