بعد از خود برای مردان هیچ فتنه‌ای خطرناک‌تر از زنان باقی نگذاشتم

«مَا تَزَکْتُ بَعْدِی فِتْنَهً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النَّسَاءِ».[۱]

«بعد از خود برای مردان هیچ فتنه‌ای خطرناک‌تر از زنان باقی نگذاشتم».

[۱]– بخاری، ۴۷۰۶ و مسلم، ۴۹۲۴٫

مقاله پیشنهادی

ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳)

  ارتباط سنّت با قرآن کریم، به چهار صورت است (۳) سنّت احکامی را بیان …