برخی از اقوال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مورد روافض

الرافضه أکذب طوائف الأمه على الإطلاق ، وهم أعظم الطوائف المدّعیه للإسلام غلوا وشرکاً .
مجموع الفتاوى ١٧۵/٢٧

مطلقا روافض دروغگوترین گروه های این امت است؛ و بزرگترین گروه مدعی اسلام در باب غلو و شرک است.

لیس المنافقون فی طائفه أکثر منهم فی الرافضه ، حتى أنه لیس فی الروافض إلا من فیه شعبه من شعب النفاق .
منهاج السنه ۳/۳۷۴

بیشتر و اکثر منافقان در میان روافض هستند، حتی در میان روافض کسی نیست مگر اینکه شعبه ای از شعبه های نفاق در او می باشد.

قال القاضی : ومن قذف عائشه رضی الله عنها بما برأها الله منه کفر بلا خلاف .
الصارم المسلول ١٠۶۶/٣

قاضی می گوید: هرکس به ام المومنین عایشه تهمتی روا دارد که خداوند متعال او را از آن بری داشته است، بدون هیچ خلافی (میان اهل علم) کافر می باشد.

الرافضه حمیر الیهود یرکبون علیهم فی کل فتنه
منهاج السنه۲۰/ ۲۱-۱

روافض الاغ یهودیان هستند که در هر فتنه ای بر آنها سوار می شوند.

مقاله پیشنهادی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی

برخی از شیوه­های‌ سلف برای حفاظت حدیث نبوی، از این قرار است: پایبندی به بیان …