برادر و خواهر مسلمان من، نگاهی به قلبت بینداز…

چون تو تنها کسی هستی که می‌بینی قلبت در چه حالی است…

شاید مردم به ظاهر تو، به کارهایی که می‌کنی، و به رفتارت نگاه کنند… اما آن‌ها نمی‌بینند در قلب تو چه خبر است…

خودت قلبت را ببینن و خوب آن را معاینه کن…

ـ ببین آیا غل و غش ندارد؟

ـ آیا کینه و کدورتی در آن نیست؟

ـ آیا بیمار نیست؟

پیش از آن روزی که قرار است بر پروردگارت عرضه شوی… پروردگاری که هیچ چیز از او پنهان نیست: ﴿یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ (روزی که رازها آشکار شود)

آنجا که: ﴿وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ﴾ (آنچه در سینه‌هاست فاش شود).

این را بدان که سلامت قلب غنیمت است؛ هم در دنیا و هم در آخرت. و بدان که هیچکس در آخرت نجات نمی‌یابد مگر با قلبی سالم.

ـ دکتر ناصر العمر

مقاله پیشنهادی

فضایل حُسن خُلق:

فضایل حُسن خُلق: شریعت اسلام دلایلی بیان نمود که نشان می­دهد اخلاق نیک، فضایلی بزرگ …