(بدعت) و (انحراف)

آنچه در طول تاریخ این اُمَّت از (بدعت) و (انحراف) شکل گرفته

از مهمّ ترین علل پیدایش آن‌ها:

کوتاهی کسانیست که در إظهار (سُنَّت) و (هدایت) سستى نمودند

أن ما وقع فی هذه الأمه من البدع والضلال، کان من أسبابه تقصیر من قصر فی إظهار السنه والهدى…

درْءُ تَعَارَضْ أَلْعَـــــــقلِ وَالنَّـــــقلِ
لِـ { ابْنِ تَیْمِیَّه} رحمه الله الْجُزْءُ الخامس الصفحه ۳۷۸

مقاله پیشنهادی

طغیان علیه نبوت محمد صلی الله علیه وسلم

انکار مفاهیم، معانی پی در پی و جایگذاری کلمات شریعت و تقسیم بندی قرآن و …