ای مسلمان مسلمانی کن

لازم نیست که دائم به نقایص خود نگاه کنید

لازم نیست مدام سعی کنید کامل باشید و خود را کنترل کنید

لازم نیست مدام سعی کنید دیگران را تحت تأثیر قرار دهید

فقط بودن در دایره‌ی اسلام مهم است
اسلامی که الله و پیامبرش از انسان‌ها خواسته‌اند

مهم این است که از عذاب دیگران
در آخرت و دنیا به سبب گناهان اندوهگین باشی
و امر به معروف و نهی از منکر کنی
ای مسلمان مسلمانی کن

و آگاه باش بر هر لحظه‌ات
کم کم نقایص محو خواهند شد

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …