ای مادران …

از کیک درست کردن و هنرنمایی منزل کم کنید ..
“مرد” درست کردن را افزایش دهید ..

آیندهٔ امت ما نیازی به گوسفندهای  سربه زیر ندارد !

بلکه به شیرهایی جسور وقلبهایی مؤمن نیاز دارد ..

به پسرت بیاموز که نماز صبح را فقط زنها در خانه می خوانند ..

آنها که در قصه های غربی گم شده اند در همان توهمات  می مانند ..

به آنها بیاموزید که سوره ی انفال و محمدﷺ نازل شده اند که از آنها هزاران هزار محمد ساخته شود ..

او را صلاح الدین صدا بزن …او را از وقاص باخبر کن … و به او محبت قعقاع را بیاموز ..

او را آگاه کن … او را بفهمان … او را یاد بده …تا بداند کسی که فقط  برای خودش زندگی می کند هیچ خیری  در او نیست ..

اگر ام ایمن نباشد هیچ اسامه ای هم نیست ..
اگر اسماء نباشد ابن زبیری در کار نیست …
اگر خنساء نبود فرزندان قهرمان شهیدش وجود خارجی نداشتند  …

مقاله پیشنهادی

همه‌ی شما سرپرستید و همه‌ی شما در قبال رعیت و زیردستانتان مسئولید

«کُلُّکُمْ رَاعٍ، وَکُلُّکُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِی أَهْلِهِ …