اکرام کردن مهمان از عبادات است نه از عادات

علامه ابن عثیمین رحمه الله میگوید..

اکرام و گرامی داشتن مهمان شایسته است که بگوییم از عبادات است نه از عادات..
زیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند..
هرکس به الله و روز قیامت ایمان دارد پس مهمانش را گرامی بدارد..
پس اکرام کردن مهمان عبادتی است که انسان را به پروردگارش نزدیک کرده و سبب اصلاحش خواهد شد باذن الله..

( ﻓﺘﺎﻭﻯ ﻧﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺭﺏ / ﺝ / ۱۱ﺹ۲۷۴ )

مقاله پیشنهادی

آیا شما را از چیزی که از صدقه و روزه بهتر است با خبر نسازم

صحابی بزرگوار ابو دردا همواره می‌گفت: «أَلَا أُحَدِّثُکُمْ بِما هُوَ خَیرٌ لَکُم مِنَ الصِّدَقَهِ والصِّیامِ؟ …