اهل بدعت…

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید: “أهل البدع لا یکادون یحتجون بحجه سمعیه، ولا عقلیه إلا وهی عند التأمل حجه علیهم لا لهم.”

ترجمه : “اهل بدعت به هیچ دلیل سمعی وعقلی استشهاد نمی کنند، مگر اینکه با تامل در آن پی می بری که بر علیه خودشان است نه موافق نظریه آنان.”

[مجموع الفتاوى لابن تیمیه: ۶/۲۵۴].

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …