اهل بدعت و گمراهی احتجاجاتشان بر هوای نفسانی و حجت های باطل است

قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله:«وإذا تدبرت حجج أهل البدع وجدت دعوى لا یقوم علیها دلیل»

شیخ الاسلام ابن تیمیه: به دلایل اهل بدعت که بنگری؛ درمیابی که ادعایشان فاقد هر گونه دلیل وحجت است.
(مجموع الفتاوى | ١١٧/٧).

اهل بدعت و ضلالت اگر با آنان روبرو شده باشید، حتما متوجه خواهید شد که زمانی که احتجاج می کنند حجت هایشان بر اساس هوای نفسانی و عدم فقه صحیح از دین است. استدلال می کنند اما نحوه استدلالشان صحیح نیست و این نشأت از جهل آنان دارد . پس با اهل بدعت مجادله نکنید زیرا آنان قلبشان مریض و عاری از احتجاج قوی همچون سلف امت هستند. زمانی نیز احتجاج بورزند در خواهید یافت نحوه احتجاج آنان صحیح نیست.

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …