انسان دنیا پسند

امام ابن القیم رحمه الله می فرماید:

انسان دنیا پسند در بین سه حالت زندگی می کند:

۱. هم و غمی همیشگی.

۲. خستگی دائمی.

۳. و حسرتی که پایانی ندارد.

چون انسان دنیا پسند، هر گاه به چیزی از دنیا دست یابد، نفسش او را به مراتب بالاتر سوق می دهد.

همچنان که در حدیث صحیح آمده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: اگر انسان دو دره مال و ثروت داشته باشد، آرزوی نیل سومی را هم دارد.

و بعضی از بزرگان سلف صالح گفته اند: هر کس خواهان دنیاست، پس نفس خود را هم برای بروز مصائب و مشکلات آن آماده کند.

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …