انجیل

انجیل

  1. انجیل در اصل، کلمه­ای یونانی به معنای خبر خوش و بشارت است.[۱]

از دیدگاه مسلمانان، انجیل کتابی گرامی است که الله تعالی آن را بر عیسی نازل کرد تا تکمیل و تأییدی برای تورات و موافق آن در بیشتر امور شرعی باشد. انجیل به راه راست هدایت می­کند، حقّ را از باطل جدا می­سازد و به پرستش معبود یگانه فرا می­خواند. انجیلی که بر عیسی gنازل شد، همین است.

پس از بالابردن سیّدنا عیسی به آسمان، انجیل دچار تحریف گشت و در آن تغییر و افزایش و کاهش روی داد.[۲]

[۱]– نک: قاموس الکتاب المقدّس، ص ۱۲۰؛ دراسات فی الأدیان الیهودیّه والنّصرانیّه، ص ۱۹۷٫

[۲]– نک: دراسات فی الأدیان، ص ۱۹۷٫

مقاله پیشنهادی

نشانه‌های مرگ

مرگ انسان با افتادن و شل شدن دو طرف گیج‌گاه، کج شدن بینی، افتادن دست‌ها، …