امام ابن قیم رحمه الله در خصوص علماء سوء می فرماید…

امام ابن قیم رحمه الله در خصوص علماء سوء می فرماید: عُلَمَاء السوء جَلَسُوا على بَاب الْجنَّه یدعونَ إِلَیْهَا النَّاس بأقوالهم ویدعونهم إِلَى النَّار بأفعالهم فَکلما قَالَت أَقْوَالهم للنَّاس هلمّوا قَالَت أفعالهم لَا تسمعوا مِنْهُم فَلَو کَانَ مَا دعوا إِلَیْهِ حَقًا کَانُوا أول المستجیبین لَهُ فهم فِی الصُّورَه أدلاء وَفِی الْحَقِیقَه قطّاع الطّرق

ترجمه: علماء سوء در جلسه هایشان در مورد بهشت صحبت می کنند و با اقوالشان مردم را به راه بهشت دعوت می کنند، و با افعالشان مردم را به سوی اتش می فرستند، و هنگامی که به اقوالشان به مردم می گویند: بشتابید.
افعالشان می گویند: به اینان گوش ندهید، چرا که اگر آنچه از شما می خواهند و به سوی آن دعوت می کنند حق باشد، خودشان اولین کسانی می بودند که به ادعایشان اجابت می گفتند، و آنها در ظاهر راه را نشانتان می دهند (هدایتتان می کنند) و درحقیقت راه را قطع می کنند (مردم را گمراه می کنند).

[ الفوائد ۱/۶۱]

مقاله پیشنهادی

علم و دانش صحابه

علامه مسروق می‌گوید: علم و دانش صحابه، به شش تن از صحابه منتهی می‌گردد که …