امام ابن قیم رحمه الله تعالی

 امام ابن قیم رحمه الله تعالی می فرماید:

رضایت و خشنودی الله متعال از بنده اش، از بهشت و هر آنچه در آن وجود دارد برتر است، زیرا که خشنودی و رضا از اوصاف الله متعال است، اما بهشت از مخلوقات الله متعال.
الله تعالی در سوره التوبه میفرمایند:
و رضوان من الله اکبر
یعنی:
و خشنودی الله (از همه آنها) برتر است.

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …