الشمائل المحمدیّه صلی الله علیه وسلم (۱)

جعفربن محمد صادق از پدرش [محمد بن علی] روایت می‌کند که وی گفت: از عایشه رضی الله عنها پرسیده شد: رختخواب پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه‌ی تو چه بود؟ او در پاسخ گفت: رختخواب رسول خدا صلی الله علیه وسلم از پوستی بود که انباشته از لیف خرما بود.
و از حفصه رضی الله عنها پرسیده شد: رختخواب پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه‌ی تو چه بود؟ او گفت پلاسی پشمین بود که ما معمولاً آن را دو لایه می‌کردیم و آن حضرت صلی الله علیه وسلم بر آن می‌خوابیدند.
حفصه گوید: شبی با خود گفتم: اگر این پلاسِ پشمین را چهار لایه پهن کنم، برای پیامبر صلی الله علیه وسلم نرم‌تر و بهتر خواهد بود؛ از این رو آن را برای رسول خدا صلی الله علیه وسلم چهار لایه کردم؛ و چون آن حضرت صلی الله علیه وسلم شب را به صبح رساندند، فرمودند: دیشب چه چیزی را برای من پهن کرده بودید و چه تغییری در رختخواب من آمده بود؟
حفصه گوید: بدیشان گفتم: رختخواب، همان رختخواب همیشگی شما است، با این تفاوت که ما آن را چهار لایه کرده بودیم تا برای شما نرم‌تر و بهتر باشد!
پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند: آنرا به همان حال اول برگردانید؛ زیرا که نرمی آن، مانع خواندن نماز شب من شده است و مرا از نماز تهجّد بازداشته است.

برگرفته از کتاب «الشمائل المحمدیّه
مؤلف: امام ابوعیسی محمّد بن عیسی التّرمذیش

مقاله پیشنهادی

ویژگی های پیامبرمان؛ محمّد صلی الله علیه وسلم

ویژگی های پیامبرمان؛ محمّد صلی الله علیه وسلم پیامبر اسلام دارای صفات منحصر به فرد …