اقرار امام ابو حنیفه رحمه الله به ترک گفته‌های او اگر مخالف با کتاب (قرآن) و سنّت (احادیث) باشد

امام ابوحنیفه – رحمه الله – می‌فرماید: «درست نیست برای کسی که به گفته ما استناد کند، یا طبق گفته ما عمل کند، تا زمانیکه نداند که از کجا آن را آورده‌ایم یعنی(تا زمانیکه دلیل صحت آن را نداند) و در روایتی دیگر می‌فرماید«حرام است بر کسی که بواسطه کلام من فتوی دهد ولی دلیل گفته من را ندارند» و در روایتی دیگر اضافه بر این جمله می‌فرماید: «چرا که ما انسان هستیم امروز چیز دیگری را می‌گوئیم وفردا از آن پشیمان می‌شویم»([۱]). همچنین امام رحمه الله می‌فرماید: «هرگاه چیزی گفته باشم که مخالف با کتاب الله و خبر رسول اللهص باشد گفته من را کنار بگذارید»([۲]).

[۱]– صفه الصلاه ،ص ۲۴و۲۵٫

[۲]– صفه الصلاه،ص۲۷و۲۸٫

مقاله پیشنهادی

خیار(داشتن اختیار در معامله)

حکمت مشروعیت داشتن اختیار در معامله داشتن حق اختیار در معامله از محاسن اسلام است؛ …