اصول گناهان

امام ابن قیم رحمه الله می‌گوید: اصول گناهان سه چیز است: تکبر، که باعث شد ابلیس به آن سرنوشت دچار شود، و حرص که باعث شد آدم از بهشت اخراج گردد، و حسد که باعث شد یکی از فرزندان آدم بر برادر خود جرات آورد. [الفوائد]

مقاله پیشنهادی

کسی که همسایه‌اش از آزار و شر وی در امان نیست، وارد بهشت نمی‌شود

چنان‌که شیخین از ابوهریره روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده است: «به …