استغفار

صحابی بزرگوار و یکی از بشارت‌یافتگان به بهشت، علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه فرمود:

شگفتا از کسی که وسیله‌ی نجات با اوست و با این حال هلاک می‌شود!

پرسیدند: ای امیر مؤمنان! وسیله‌ی نجات چیست؟

علی مرتضی رضی الله عنه پاسخ داد: استغفار

لطائف الکلم المنتقى من کتاب المجالسه وجواهر العلم ۴٩/۴

مقاله پیشنهادی

فقط به خاطر سلام گفتن به کسانی که می‌بینم صبح به بازار می‌آیم

عبدالله بن عمر رضی الله عنهما صبح به بازار می‌رفت و به هر کسی که …