از شیخ الإسلام ابن تیمیه رحمه الله سوال شد: آیا شیعیان از جمله گمراهان هستند؟

در پاسخ فرمود:
” وهل یوجد أضلّ من قوم یعادون السابقین الأولین من المهاجرین والأنصار ، ویوالون الکفار والمنافقین “.

آیا گمراه تر از قومی که با سابقین الاولین، مهاجرین و انصار دشمنی دارند و با کفار و منافقین دوستی می کنند، وجود دارد.

و می گوید:
( الرافضه لیس لهم سعی إلا فی هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده )

تمام سعی و تلاش روافض در جهت تخریب اسلام و نابودی دستگیره های آن و فاسد نمودن قواعدش می باشد.

و در مورد رافضه می گوید:
” دائماً یوالون الکفار من المشرکین والیهود والنصارى ویعاونونهم على قتال المسلمین ومعاداتهم ”
( المنهاج ۳/۳۷۸ )

.روافض همواره کفار از جمله مشرکین و یهود و نصاری را به دوستی گرفته و آنها را در جنگ با مسلمانان و دشمنی با آنها یاری می کنند.

و شیخ الإسلام ابن تیمیّه می گوید:
” الرافضه هم أصل کل فتنهٍ وبلیَّه ، وکثیر من السیوف التی سُلَّت على المسلمین إنما کانت من جهتهم “!
(المنهاج۶/۳۷۰).

روافض اصل و اساس هر فتنه و بلایی هستند و بسیاری از شمشیرهایی که علیه مسلمانان کشیده شده از سوی آنها بوده است.

و می گوید:
” الذی ابتدع دین الرافضه [ ابن سبأ ] کان زندیقاً ملحداً عدواً للإسلامِ وأهله”..
( منهاج السنّه ۴/۳۶۲ ).

کسی که دین روافض را ایجاد نمود [یعنی ابن سبا] زندیقی ملحد بود که با اسلام و مسلمین دشمن بود.

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …