ازدواج با بیش از چهار زن در مذهب شیعه


فتاوای شیعه

موضوع: ازدواج موقت، فقط اسمش موقت است؛ و شما می توانید تا آخر عمرتان، بینهایت از زنان را صیغه موقت کنید

مفتی: محمد صادق روحانی

 

حداکثر مدت عقد موقت که حکم عقد دائم را نداشته باشد، چقدر است؟

استفتاء: آیا عقد موقت بلند مدت، حکم عقد دائم را دارد؟ لطفا حداکثر مدت عقد موقت که حکم عقد دائم نداشته باشد را تعیین کنید.

جواب: باسمه جلت اسمائه؛ عقد موقت در طرف کثرت و قلت حد معینى ندارد، عقد به مدت یک لحظه صحیح است و طرف کثرت هم هر مقدار ولو به مدت زائد از عمر بشر باشد صحیح است.

 

لینک فتوا:

http://www.rohani.ir/fa/idetail/882/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%83%d8%ab%d8%b1-%d9%85%d8%af%d8%aa-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%d9%83%d9%87-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%af%d8%a7-%d9%85-%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%af—

 

طبق این فتوا -که این فتوا مختص فقط به این مرجع نیست بلکه عقیده کل شیعیان همین است- مدت ازدواج موقت می تواند تا آخر عمرتان نیز باشد.

 

حال یه فتوای دیگر از همین مفتی:

یک شخص چه تعداد زن متعه میتواند اختیار کند؟

استفتاء: یک شخص چه تعداد زن متعه میتواند اختیار کند؟

جواب: باسمه جلت اسمائه; عدد خاصى براى متعه نیست.

 

لینک فتوا:

http://www.rohani.ir/fa/idetail/428/%D9%8A%D9%83-%D8%B4%D8%AE%D8%B5-%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D9%86%D8%AF-

 

طبق این فتوا که باز منحصر به رای همین مرجع نیست و عقیده کل شیعه همینگونه است؛ شما می توانید بی نهایت زن را، مثلا صد تا یا دویست زن یا هزار زن یا یک میلیون زن را صیغه موقت کنید، بعد تا آخر عمر نیز مدت این صیغه را ادامه بدید

 

نتیجه چی شد؟

نتیجه این شد که خداوند فرموده است حد اکثر تا چهار زن می توانید داشته باشید، اما حیله شرعی و کثیف شیعه، تعدد زوجات را به بی نهایت رسانده و شما می توانید بی نهایت زن را تا آخر عمرتان صیغه خودتان کند. و اگر چه اسمش هم موقت باشد، این مهم نیست چون تا آخر عمرتان می توانید این صیغه موقت را ادامه بدهید.

احدی شک ندارد که این عقیده باطل هیچ جایگاهی در قرآن و سنت ندارد بلکه اوج گمراهی و ضلالت می باشد.

 

با تشکر : مجاهد دین

 

مقاله پیشنهادی

حکم روزه گرفتن در روز عاشورا نزد اهل سنت و تشیع چگونه است؟

الحمدلله، ظاهرا در مذهب تشیع روزه گرفتن در روز عاشورا حرام است. ولی در اهل …