ارزش حدیث صحیح و تأثیر مخرب حدیث ضعیف

اهل سنت تابع قرآن و احادیثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم هستند که به درجه صحت رسیده باشند، و احادیث ضعیف و دروغین را در هیچ حالتی قبول ندارند، بر خلاف اهل بدعت که برای اثبات اعتقادات باطل خود معمولا به احادیث ضعیف و دروغین استناد می‌کنند، زیرا راهی جز آن ندارند! اصولا یکی از بلاهایی که به جان اهل بدعت افتاده همین روایات ضعیف و دروغین هستند و همین امر منجر شده که بنیاد اعتقاد آنها بر گمراهی و باطل استوار شود.

یحیى بن یمان، قال: سمعت سفیان الثوری، یقول: «الحدیث أکثر من الذهب والفضه ولیس یدرک، وفتنه الحدیث أشد من فتنه الذهب والفضه».

یحیی بن یمان گفت: شنیدم که سفیان ثوری می‌فرمود: « (ارزش) حدیث بیشتر از طلا و نقره است ولی محسوس نیست، و فتنه و بلای حدیث (دروغ) بیشتر از بلای طلا و نقره است».

(‏«حلیه الأولیاء» حافظ أبو نعیم اصفهانی)

مقاله پیشنهادی

چقدر شکایت می‌کنی و می‌گویی که فقیر هستم و حال آنکه زمین و آسمان و ستاره‌ها، از آنِ تو هستند

ایلیا ابوماضی می‌گوید: کم تشتکی وتقول أنک معدم   والأرض ملک والسماء والأنجم «چقدر شکایت …